phpwind 7.3.2树型论坛的目录

原创 飞翔线  2014-10-20 21:19  阅读 107人浏览 次
caohuan

很多用不上的文件改为了bak,目前无措运行。

2010.gif
400.shtml
401.shtml
403.shtml
404.shtml
500.shtml
88.gif
active.php
admin
admin.php
ajax.php
alipay.php.bak
attachment
bdunion.txt
cate.php
chat.php.bak
ck.php
columns.php
data
faq.php
forumcp.php
gg_ajax_fun.php
global.php
hack
hack.php
header.php
hitcache.php
htm_data
images
index.php
info.txt
ipdata
job.php
js
jy.php.bak
lang
left.php
licence.txt
login.php
masingle.php
mawhole.php
member.php
message.php
mode
mode.php.bak
new.php
notice.php
operate.php
passport_client.php
pay99bill.php.bak
paypal.php.bak
phpinfo.php.bak
post.php
profile.php
push.php.bak
pw_ajax.php
pw_app.php
read.php
register.php
remail.php
require
robots.txt
rooms
rss.php.bak
search.php
sendemail.php
sendpwd.php
show.php
simple.bak
sitemap.php
sort.php
survey.php
template
tenpay.php
thread.php
tj
trade.php
u.php.bak
userpay.php
wap.bak
wb

去打赏

您的支持将鼓励我们继续创作!

[微信] 扫描二维码打赏

[支付宝] 扫描二维码打赏

正在跳转到PayPal...
本文地址:http://caohuan.com/phpwind-7-3-2-shu-xing-lun-tan-di-mu-lu.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码飞翔线的公众号,公众号:aiboke112
版权声明:本文为原创文章,版权归 飞翔线 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
caohuan
caohuan

评论已关闭!